Valaisimen valinta

No Picture

Valaisimen valinta

Valaisimen valinnassa tulee ottaa huomioon tila, johon valaisinta ollaan sijoittamassa. Tila voi asettaa valaisimen hankinnalle rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi valaisimen kokoa tai asennusmahdollisuuksia. On hyvä…